Zakonodaja

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog

Z Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog, ki določa razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe ter glede na uporabo, je koka (to so listi rastline koka, razen listov iz katerih je … Več ►

Kazenski zakonik

Kazenski zakonik (KZ-1) (Ur.l. RS, št. 50/2012, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16) določa kazniva dejanja. Za področje prepovedanih drog sta zanimivi naslednji kaznivi dejanji: 186. člen Kazenskega zakonika (KZ-1) obravnava neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami … Več ►

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami

Nadalje pravne posledice določa tudi Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki določa pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami ter posest prepovedanih drog. Ta določa denarno kazen od cca. 200 do cca. 625 … Več ►

Vožnja “na koki”

Če se nam na kokainu na prvi pogled zdi, da se samozavestno in fokusirano sprehajamo po lokalu in imamo vse pod nadzorom to gotovo ne velja za upravljanje z vozili. Pri vožnji pod vplivom drog se moramo zavedati odgovornosti, ki … Več ►

x

Ali imate težave z uporabo kokaina?

Če se sprašujete, ali je šla vaša uporaba kokaina predaleč, odgovorite na teh 7 vprašanj:

1. Za doseganje želenega učinka zadetosti potrebujem vedno večje odmerke.

DA
NE

2. Če kokaina nekaj dni ne uporabljam, imam težave s spanjem, sem zelo živčen ali tesnoben.

DA
NE

3. Kokain uporabljam pogosteje kot sem nameraval, in/ali v večjih količinah kot sem nameraval.

DA
NE

4. Skušal sem že prenehati uporabljati kokain, a sem bil neuspešen.

DA
NE

5. Preveč časa porabim za pridobivanje kokaina, zadevanje ali pa prihajanje k sebi po pretiranem zadevanju.

DA
NE

6. Zaradi uporabe kokaina, se manj družim s prijatelji oziroma imam težave v službi, šoli ali doma.

DA
NE

7. Čeprav vem, da imam z uporabo kokaina težave, jih vseeno uporabljam.

DA
NE
Preveri