Kokain je (predvsem med odraslimi) izredno popularen. Če se posameznik odloči za uporabo, je pomembno, da se dobro informira o tem, kako zmanjšati zdravstvena ali druga tveganja, povezana z uporabo. Tu so zbrane informacije o kokainu na splošno, o tveganjih, ki jih lahko prinaša uporaba kokaina, o zakonodaji, povezani z uporabo, ter bolj poglobljene informacije, povezane s kokainom.