Z Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog, ki določa razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe ter glede na uporabo, je koka (to so listi rastline koka, razen listov iz katerih je odstranjen ves ekgonin, kokain in vsi drugi ekgoninski alkaloidi) razvrščena v skupino I, torej v skupino, ki predstavlja največjo takšno nevarnost in torej tudi tveganje. Za izračunavanje pri presojanju in za statistiko so v skladu z določili Konvencije 1961 pripravki iz listov koke, ki vsebujejo več kot o,1 odstotka kokaina in so izdelani neposredno iz listov koke, štejejo za liste koke (pripravki).

 

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) (Ur.l. RS, št. 108/1999) določa pogoje, pod katerimi sta dovoljeni proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami ter posest prepovedanih drog. To je splošni predpis za področje prepovedanih drog in prepoveduje posest prepovedanih drog ter določa prekrške in kazni.

  • 33. člen – podlaga za milejše kaznovanje storilcev (posedovanje katerekoli manjše količine droge) za enkratno lastno uporabo – dekriminalizacija uporabnikov prepovedanih drog – prekršek/globa od 42 EUR do 209 EUR / -50%, če je plačana v osmih dneh.