Kokain je naraven alkaloid, ki ga najdemo v različnih vrstah rastlin iz rodu Erythroxylum. Čeprav obstaja v rodu Erythroxylum več kot 200 različnih vrst, sta za proizvodnjo kokaina zanimivi le vrsti Erythroxylum coca in Erythroxylum novogranatense. Ti vrsti sta zanimivi predvsem zaradi velike vsebnosti kokaina. Obe vrsti imata tudi vsaj dva različna kultivara (sorti), a za proizvodnjo kokaina je najbolj razširjen kultivar E. coca var. coca. Največji pridelovalki koke in kokaina v svetovnem merilu sta Kolumbija in Peru, vendar se zaradi velikega političnega pritiska pridelovanje in predelovanje povečuje tudi v Boliviji, Ekvadorju, Venezueli, Braziliji, Argentini in Panami.

Vsebnost kokaina se pri E. coca var. coca giblje med 0,3 in 1,5 odstotka in v povprečju dosega 0,8 odstotka glede na težo suho listov. Poleg kokaina, pa lahko najdemo še druge alkaloide, od katerih so najbolj zastopani cis– in trans-cinamoilkokain ter različni truksileni.

Koka primarno raste v goratem področju Andov na nadmorski višini od 500 do 1500 m, doseže višino treh metrov in lahko preživi tudi do 50 let. Zaradi lažjega pobiranja listov, se jo navadno prirezuje na višino enega do dveh metrov in na vsakih deset let izkorenini ali zelo prireže. Največja koncentracija kokaina se nahaja v mladih listih, ki rastejo v višjih in hladnejših področjih. Med nasade koke se tudi pogosto zasadi druge vrste rastlin in tako kot pri vsakem kmetovanju se lahko uporablja različna vrsta gnojil in zaščitnih sredstev.

Pobiranje kokinih listov poteka skozi celo leto, saj tako omogoča pridelovalcem koke nenehen vir dohodka in jih ščiti pred nihanjem cen na trgu. Pobiranje kokinih listov poteka ročno in je delovno intenziven proces, pri katerem sodeluje cela družina. Po pobiranju sledi sušenje z pogostim obračanjem. Sušenje poteka, glede na vremenske razmere, dan ali dva. Posušeni kokini listi so zelo občutljivi na vlago in če kmet neprimerno izvede proces sušenja, ti hitro zgnijejo, kar pomeni izpad dobička. Ko so listi posušeni, se jih zapakira v velike vreče in transportira v laboratorije za predelavo ali pa se jih proda na trgu.