Distribucija kokaina po telesu je znana le na modelu s podganami in še to le po intravenozni administraciji kokaina. Ko so podganam injicirali kokain, se je le-ta po 15 minutah porazdelil po telesu. Najvišje koncentracije so izmerili v možganih, vranici, ledvicah in pljučih. Najnižjo koncentracijo pa so določili v krvi, srcu in mišicah.
Pomemben podatek pri študiju farmakokinetike kokaina je tudi t.i. razpolovni čas (t1/2). To je čas, ki je potreben, da snov izgubi polovico svoje farmakološke učinkovitosti. Za kokain so ugotovili, da ima po injiciranju razpolovni čas eliminacije med 30 in 80 minutami. Po bolj zapletenem in točnem modelu, pa so določili končne eliminacijske razpolovne čase (t1/2β) 240 minut za injiciran, 270 minut za pokajen in 300 minut za ponjuhan kokain.